Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/0/76174/www/system.inc.php on line 18
Brevik danseverksted | Ung i Vestby

Brevik danseverksted

Publisert

Danseverkstedet har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år. Instruktørene er selv ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som underviser ungdom. Denne metoden kalles” ung-til-ung-formidling" Danseverkstedet drives av unge, og for unge

 

Påmeldingsrutine

De som allerede er danseelever møter opp ved første trening. Utmelding skjer skriftlig til kulturskolen innen oppstart. Nye søkere: Elektronisk registrering til kulturskolen sendes så raskt som mulig (førstemann til mølle dersom det blir fullt på enkelte dansegrupper). Gå til på kulturskolens hjemmeside: 


https://www.vestby.kommune.no/brevik-danseverksted.532476.no.html 


Følg lenken til "Påmelding til danseverkstedet via kulturskolens portal" under "selvbetjening". Alle søkere møter så direkte opp til første dansetime. Skulle kurset bli fullt, får dere beskjed senest før 2. trening om plassering på venteliste. Opptak skjer ut fra elektronisk søkedato. Første time er prøvetime. Påmelding er bindende f.o.m. 2. trening. Elevplass er gjeldende fram til skriftlig utmelding er sendt kulturskolen.

Fakta om danseverkstedet Danseverksted har siden år 2000 vært et populært danseundervisningstilbud for barn og unge i alderen 6-18 år. Instruktørene er selv ungdommer som danser i danseverkstedet, og på den måten er det ungdom som underviser ungdom. Denne metoden kalles” ung-til-ung-formidling”. Det innebærer at instruktørene ikke får lønn for arbeidet i form av penger, men i form av kompetanseheving innen dans og formidling gjennom godt kvalifiserte danseinstruktører, veiledning og felles utveksling av erfaring.

Danseverkstedet drives av unge, og for unge!Undervisningen består av showdance/funk og creative dance, og varer et halvår. Som en avslutning på semesteret, arrangeres det en forestilling hvor alle elevene får vist hva de har lært og jobbet med i løpet av kursperioden.

Regler i danseverkstedet:

 • Eleven har møteplikt på alle treninger. Dersom eleven blir syk, eller av andre grunner ikke har mulighet til å møte på trening, skal det gis beskjed om dette til instruktør før trening. (Telefonnumre til hver enkelt instruktør står i heftet)

 • Fravær føres. Dersom en elev har vært borte fra mer enn tre treninger uten å si ifra på forhånd, gis det ikke ut kursbevis til eleven.

 • Under trening skal eleven ha på seg dansebukse/treningsbukse. Dette er fordi eleven skal kunne utfolde seg så godt som mulig. Olabukser eller andre bukser i stivt stoff, reduserer bevegelsesevnen.

 • Eleven har ikke lov til å ha med seg venner på trening. Selv om en utenom kurset kun sitter stille og ser på, kan det gjøre andre elever utrygge.

 • Danseverkstedet jobber for å forebygge rus. Røyking tillates ikke i tilknytning til trening og forestillinger. Bruk av ulovlige rusmidler er uforenlig med deltakelse.

 • Danseverkstedet jobber for at alle skal ha det gøy og føle seg verdsatt.

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/0/76174/www/views/articles/_related.html.php on line 44

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/0/76174/www/views/articles/_related.html.php on line 45

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/0/76174/www/system.inc.php on line 26
 • Brann
  110
 • Politi
  112
 • Ambulanse
  113
Kalender 2022

UKM 2016

26. April

Konsert med Mathilde Spurkeland på Teten 30. jan 2015