Juniorklubben

Hei, og velkommen til juniorklubben på Teten!

Juniorklubben på Teten skal være:

En møteplass uten kompetansekrav, og en lav terskel for deltagelse.

En åpen og inklu­derende arena.

Et sted hvor barna blir møtt av engasjerte voksne.

Kontaktopplysninger: 

Adresse:         Fjellbakkveien 5, Vestby

Tlf. Teten:       64950703 (i åpningstiden)

Mobil Anne:   98203531

E-post: anne.marit.engen@vestby.kommune.no  • Brann
    110
  • Politi
    112
  • Ambulanse
    113
Kalender 2020

UKM 2016

26. April

Konsert med Mathilde Spurkeland på Teten 30. jan 2015