Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/0/76174/www/system.inc.php on line 18
Ungdomscrew | Ung i Vestby

Ungdomscrew

crew

Som medlem av teknisk crew skal du i samarbeid med kulturtjenestens ansatte være med å tilrettelegge for arrangementsgjennomføring, booke artister, stå for den tekniske gjennomføringen og planlegge arrangement. Når du har fått tilstrekkelig kompetanse vil du kunne fungere som en ressurs for arrangements- gjennomføring uavhengig av målgruppe og dermed bli synlig ressurs i kommunen. Du vil bli fulgt opp slik at du får kompetanse nok til å gjennomføre lyd- og lysteknisk drift av ulike arrangementer. Det være seg arrangementer for ungdom, som Månerock, danseforestillinger, UKM, med videre, men også på arrangement der andre befolkningsgrupper er målgruppen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/0/76174/www/system.inc.php on line 26
  • Brann
    110
  • Politi
    112
  • Ambulanse
    113
Kalender 2022

UKM 2016

26. April

Konsert med Mathilde Spurkeland på Teten 30. jan 2015